Loading...
 • Nivelul Avansat de Profesionalism al Cursului
  Oportunitate pentru Perfecționarea Continuă
  Detalii despre Curs: Costuri, Discount-uri, Locație
  Formularul de Înscriere și Gestionarea Înscrierii
 • Portal Educațional, dedicat exclusiv Cursanților
  Platformă specializată pentru Examenul de Certificare
  Bibliotecă de Articole, Studii de Caz, Cărți și Multi-media
  Registrul Experților Certificați în Balanced Scorecard
 • Strategia, fundamentul Sistemului de Management al companiei
  De ce avem nevoie de un proces de Management al Strategiei?
  Expertiza de Management Strategic în Cariera de business
  Balanced Scorecard în portofoliul Consultanței de Management
 • Procesul de Formulare a Strategiei de Business
  Construcția Planului Strategic pe baza Modelului BSC
  Alinerea la Strategie, Departamentală și Individuală
  Execuția Planului Strategic și Adaptarea Dinamică
  Despre Curs (Statistică, Istoric, Livrare)

Profesionalism

 
Conținutul, formatul și gradul de tehnicitate ale Cursului de Management Strategic și Certificare în Balanced Scorecard îl plasează la cel mai înalt nivel de profesionalism al cusurilor de instrure în management disponibile în România.

Calitatea și profunzimea Tematicii, îmbinarea Teoriei cu Practica, informațiile oferite în Portalul cursului, disponibilitatea Examenului de Certificare, combinate cu accesibilitatea și facilitățile oferite cursanților, contribuie semnificativ la valoarea oferită profesioniștilor care decid să se înscrie la curs.

Framework-ul Cursului

Prospectul Cursului

Cursul de Management Strategic și Certificare în Balanced Scorecard este construit pe baza unui framework cu largă adopție internațională, Execution Premium Process* (XPP), un framework care a fost dezvoltat și rafinat de-a lungul anilor prin experiența de aproape 10,000 de implementări realizate sau evaluate de Palladium Group.

Din acest motiv, Cursul are un caracter aplicativ foarte ridicat, fiind concentrat pe dobândirea de către cursanți a înțelegerii cât mai profunde a principiilor, metodologiilor și instrumentelor utilizate în practica Formulării și Execuției Strategiei și în proiectele practice de implementare ale Sistemului de Management Strategic bazate pe framework-ul Kaplan-Norton BSC, a cărui cunoaștere detaliată este dobândită în cadrul Cursului.
* Execution Premium Process™ (XPP) is trade mark of Palladium Group Inc. / Palladium Consulting LLP

Formatul Cursului

Formatul modular al Cursului permite construirea corelațiilor logice între subectele Tematicii prezentate și exersate. Calitatea Suportului de Curs, în format printat color (biblioraft) și în format electronic, oferă o calitate ridicată a diagramelor și textului, necesară pentru pregătirea Examenului de Certificare, cât și pentru uz intern, în proiecte de implementare.

Fiecarea dintre cele patru zile de curs este dedicată unei secțiuni a Tematicii, iar exercițiul practic pe Studiul de caz se desfășăară în partea a doua a primei zile și ale ultimelor două zile ale Cursului.

Examenul de Certificare, care poate fi susținut online pe platforma noastră de examinare, într-un interval de cel mult trei luni după finalizarea Cursului, are durata de trei ore și conține 100 de itemi multiple-choice și trei eseuri din Tematica Cursului.

Perfecționare

 
Perfecționarea continuă, de la an la an, a frameworkului pe baza căruia am dezvoltat Cursul de Management Strategic și Certificare în Balanced Scorecard a făcut ca versiunea actală a Suportului de Curs să difere destul de mult de cele anterioare (mai ales cele din 2013, 2014).

Mai puțin de 1/4 dintre cursanții de până acum au susținut Examenul de Certificare. Deși acesta este facultativ, mulți dintre cei care au participat la sesiunile anterioare pot folosi oportunitatea avantajoasă pe care o oferim în această Sesiune de Toamnă, pentru a-și actualiza cunoștințele dobândite și a-și crește șansele de a lua cu succes Examenul de Certificare în Balanced Scorecard.

Noutățile Cursului

Câteva dintre noutățile versiunii acuale a conținutului Cursului, care se pot identifica în Tematica și Curricula actuală, comparativ cu cele anterioare (numărul diferențelor depinde de sesiune):
  Ciclul Avantajului Competitiv și Modelul Strategic de Business
  Modelul Penta, pentru Opțiunile Stategice (how-to-win și where-to-play)
  Schema de Ponderare Lag-Lead-Conducător pentru status-ul Obiectivelor Strategice
  Utilizarea Perioadei de Fructificare a Efectelor Inițiativelor (Initaitives Realization)
  Desezonalizarea Țintelor Indicatorilor funcție de Factorii de influență sezonieri, periodici sau ocazionali
  Alinierea la nivel de Obiectiv Strategic și funcție de Inițiativele comune
  Cele 5 Cazuri-tip de Aliniere, Cascadare și Agregare pentru status-ul Obiectivelor Strategice
  Sistemul de Avertizare Strategică (Registrul de Ipoteze și Game de Toleranță)
  Alinierea Individuală cu includerea OKR (Objectives & Key Results)
  Motivarea angajaților prin Gamificarea Scorecard-ului Individual

Oportunitatea Actualizării

Pentru a încuraja participanții la sesiunile anterioare ale Cursului să se înscrie la o Sesiune a Cursului, le oferim o oportunitate specială.

Acest discount este disponibil automat pentru cei care au participat la sesiunile anterioare ale Cursului. Evident, cu cât a trecut mai mult timp de la sesiunea respectivă, cu atât noutățile și nivelul de actualizare sunt mai semnificativegeo. Profitați de această oportunitate, care poate fi combinată cu facilitatea de a achita Taxa de Participare în două luni consecutive.

Dacă ați cochetat cu idea de a susține Examenul de Certificare, sau dacă ați lansat un proiect de implementare și v-ați lovid de dificultăți conceptuale sau practice, puteți folosi această oportunitate pentru actualizarea cunoștințelor, metodologiei sau instrumentelor folosite.

Deoarece am restructurat și completat secțiunea de informare din Portalul Cursului, folosiți această ocazie pentru a revedea secțiunile respective și a vă descărca informațiile de care aveți nevoie.

Detalii despre Curs

 
Comparativ cu alte cursuri internaționale cu același obiect și nivel de calitate, Cursului de Management Strategic și Certificare în Balanced Scorecard este disponibil participanților din România la un cost de circa 20% din costul cursurilor respective.

Sesiunile open ale Cursului sunt organizat într-un Centru de Training de înaltă calitate din București, locația sa fiind și ușor accesibilă (în apropierea Pieței Victoriei). Detaliile de localizare sunt prezentate mai jos. Pentru cursanții care nu pot ajunge în sala de curs într-una sau mai multe dintre zile, asigurăm accesul on-line la curs, printr-un flux video live.

Taxa de participare și Discount-uri

 700 Euro/cursant (fără TVA), pentru formatul open
 400 Euro/cursant (fără TVA), pentru formatul on-line și in-house
Accesul la Curs include, Suportul de Curs (biblioraft, pentru formatul open și in-house), versiunea electronică a Suportului de Curs, accesul la Portalul Cursului, Examenul și evaluarea, Diploma de Certificare (Expert Certificat în Balanced Scorecard - pentru cei care iau examenul), cât și lunch și coffee-breaks (pentru formatul open).

Acest discount este disponibil automat pentru cursanții care se înscriu cu cel puțin 20 zile înainte de primna zi a sesiunii de curs.

Acest discount este disponibil automat pentru cursanții care se înscriu într-un grup de cel puțin 3 persoane. Formularul de curs oferă posibilitatea înscrierii mai multor persoane odată.

Oferim cursanților care se înscriu ca persoane fizice posibilitatea de a achita Taxa de Participare fără TVA și în două rate, respectiv 50% înainte de Curs și 50% după 30 de zile.

Locația Cursului

Centrul Regional Timișoara, Central Park Business Centre, Str Paris, nr 2A, cam 201-202, Timișoara, Tel: +40 256 295 355
  Centrul de Training, Săli de Curs

  Harta de localizare
Localizare pe Google Maps
Centrul Regional Timișoara

Înscriere la Curs

 
Înscrierea la următoarea sesiune a Cursului de Management Strategic și Certificare în Balanced Scorecard se poate face prin Formularul de Înscriere de mai jos, sau luând legătura prin e-mail sau telefon cu lectorul cursului.

Înscriere se face în ordinea solicitărilor și în limita numărului de locuri disponibile (15). Confirmarea înscrierii se afișează imediat, fiind urmată la scurt timp de transmiterea contractului de participare la curs și de datele de acces în Portalul Cursului. Contractul trebuie semnat și returnat cel târziu cu 5 zile înainte de data începerii cursului, împreună cu confirmarea plății Taxei de participare. Dacă solicitarea de înscriere se încadrează în limita locurilor disponibile, plata Taxei de Participare se poate face și online, cu card bancar, asigurând automat înscrierea.

Modalități de Înscriere

  Folosind Formularul de Înscriere alăturat. Pentru solicitarea înscrierii din partea unei firme sau instituții, completați și câmpul ”Firma/Instituția”. Pentru înscrierea ca persoană individuală/fizică, lăsați câmpul necompletat. Câmpurile marcate cu * trebuiesc completate în mod obligatoriu.

Pentru a cere doar informații suplimentare sau pentru alte cereri, folosiți câmpul ”Solicitare” al formularului.

Dacă vreți să vizualizați sau să modificați o solicitare de înscriere deja transmisă prin formularul de înscriere, introduceți mai jos adresa de E-mail folosită la înscriere (sau adresa Dvs. de E-mail, dacă a fost folosită la înscrierea mai multor cursanți).
 
  Prin E-mail:      office[at]alpedupro[dot]ro (Timișoara)
bucuresti[at]alpedupro[dot]ro (București)

  Prin Telefon:    +40 256 295 355 (Timișoara)
+40 730 710 059 (București)
Contact: Paul A. Pop

  Contact Balanced Scorecard Romania:
E-mail: office[at]balancedscorecard[dot]ro
Telefon: +40 766 521 174
Contact: Mihaela Ionescu

Formular de Înscriere

Pentru înscrierea mai multor cursanți, folosiți butonul Adaugă Cursant. Pentru a șterge un cursant, înainte de trimiterea solicitării de înscriere, folosiți butonul Șterge Cursant.

Firma/Instituția
Cursant 1
Prenume *
Nume *
Poziția
E-mail *
Telefon *
Prenume *
Nume *
Poziția
E-mail *
Telefon *
Prenume *
Nume *
Poziția
E-mail *
Telefon *
Prenume *
Nume *
Poziția
E-mail *
Telefon *
Prenume *
Nume *
Poziția
E-mail *
Telefon *
Solicitare (ex. Solicitare Informații)
Modalitate plată:
 
 
 
Cursanți - Sesiunile Anterioare
Top