Loading...
 • Procesul de Formulare a Strategiei de Business
  Construcția Planului Strategic pe baza Modelului BSC
  Alinerea la Strategie, Departamentală și Individuală
  Execuția Planului Strategic și Adaptarea Dinamică
  Despre Curs (Statistică, Istoric, Livrare)
 • Nivelul Avansat de Profesionalism al Cursului
  Oportunitate pentru Perfecționarea Continuă
  Detalii despre Curs: Costuri, Discount-uri, Format
  Formularul de Înscriere și Gestionarea Înscrierii
 • Portal Educațional, dedicat exclusiv Cursanților
  Platformă specializată pentru Examenul de Certificare
  Bibliotecă de Articole, Studii de Caz, Cărți și Multi-media
  Registrul Experților Certificați în Balanced Scorecard
 • Strategia, fundamentul Sistemului de Management al companiei
  De ce avem nevoie de un proces de Management al Strategiei?
  Expertiza de Management Strategic în Cariera de business
  Balanced Scorecard în portofoliul Consultanței de Management

Formularea Strategiei

 
Tematica Cursului de Management Strategic și Certificare în Balanced Scorecard este împărțită în patru secțiuni. Curricula cursului în format PDF: Curricula (0.6 MB)

Prima Secțiune a Cursului cuprinde procesul de Formulare a Strategiei, care precede procesul de Planificare Strategică, furnizându-i acestuia datele necesare construirii Planului Strategic. Pentru a formula o bună Strategie, este necesară nu numai o metodologie clară și sistematică (tratată în această secțiune), dar și Intuiție Strategică (Strategic Intuition) și o bună cunoaștere a evoluțiilor domeniului companiei.

Metodologia prezentată (1)

Prima Secțiune a Cursului de Management Strategic și Certificare în Balanced Scorecard include elementele metodologiei utilizate în procesul de Formulare a Strategiei, proces care urmărește producerea datelor necesare în procesul de Planficare Strategică.
 Subiectele Secțiunii 1-a a Cursului
1.1Procesul de Formulare a Strategiei. Componentele Strategiei și relațiile lor
1.2Ciclul Avantajului Competitiv Tranzitoriu. Orizontul Strategic și Destinația Strategică
1.3Modelul Penta. Opțiuni Strategice și Modelelor Strategice consacrate
1.4Factori Competitivi și cele 10 Opțiuni Strategice how-to-win disponibile
1.5Piețe Targetate și cele 10 Opțiuni Strategice where-to-play disponibile
1.6Analiza macro/micro-economică pentru organizația proprie și competitori
1.7Diferențierea Strategică Competitivă prin Opțiuni Strategice distinctive
1.8Utilizarea Ipotezelor și Gamelor de Toleranță în Analiza Strategică
1.9Managementul Strategic Adaptiv și construirea Scenariilor Strategice
1.10Stabilirea Decalajelor de Poziționare Strategică
1.11Cele 8 grupe ale Sistemului de Capabilități al organizației
1.12Capabilități Existente și Necesare. Stabilirea Decalajelor de Coerență Strategică
1.13Modelul Strategic de Business și definirea Priorităților Strategice
1.14Definirea Viziunii Extinse și a Valorilor peentru Orizontul Strategic

Instrumentele de lucru (1)

Pe parcursul prezentării metodologiei utilizate în procesul de Formulare a Strategiei, cât și în cadrul Exercițiului practic pe Studiul de Caz, folosim următoarele Instrumente de lucru:

 Instrumentele Secțiunii 1-a a Cursului
1.1Fluxul de Lucru al procesului de Formulare a Strategiei
1.2Diagrama Ciclului Avantajului Competitiv Tranzitoriu
1.3Modelul Penta și Matricea Modelelor Strategice consacrate
1.4Modelul Penta Alfa - cele 10 Opțiuni Strategice how-to-win
1.5Modelul Penta Beta - cele 10 Opțiuni Strategice where-to-play
1.6Matricea Factori de Influență - Opțiuni Strategice
1.7Matricea de Diferențiere Competitivă (pe baza Opțiunilor Strategice)
1.8Registrul Ipotezelor și Registrul Gamelor de Toleranță
1.9Sistemul de Avertizare Strategică. Matricea-Cluster pentru Scenarii Strategice
1.10Matricea Decalajelor de Poziționare Strategică
1.11Diagrama Sistemului de Capabilități organizaționale
1.12Matricea Decalajelor de Coerență Strategică
1.13Diagrama Modelului Strategic de Business și Matricea de Priorități - Decalaje
1.14Matricea Decalaje Strategice - Valori Necesare

Planificarea Strategică

 
Execuția este critică pentru succes. Execuția reprezintă un proces sistematic sa un un set logic de activități conectate, care permit unei organizații să facă Strategia să funcționeze. Fără o abordare atentă, planificată a execuției, obiectivele strategice globale ale organizației nu pot fi atinse.Lawrence G. Hrebiniak

A doua Secțiune a Cursului prezintă procesul de Planificare Strategică, respectiv realizarea Hărții Strategiei, a Scorecard-ului și a Portofoliului de Inițiative Strategice (modelul BSC), la nivelul organizației. Acest proces reprezintă prima parte a ciclului de Execuție a Strategiei, tratat în Secțiunile 2-4 ale Cursului.

Metodologia prezentată (2)

A doua Secțiune a Cursului de Management Strategic și Certificare în Balanced Scorecard include elementele metodologiei utilizate în procesul de Planificare Strategică la nivel organizațional, care utilizează datele de intrare furnizate de procesul de Formulare a Strategiei.
 Subiectele Secțiunii a 2-a a Cursului
2.1Procesul de Planificare Strategică. Componentele Modelului BSC și relațiile lor
2.2Gruparea Decalajelor Strategice în Factori de Succes
2.3Definrea Obiectivelor Strategice pe baza Factorilor de Succes
2.4Relațiile de Cauză-Efect dintre Obiectivele Strategice. Coeficientul de Modelare
2.5Indicatorii de Rezultat (Lag) pentru Scorecard-ul de Performanță
2.6Construcția Arborelui Țintelor Anuale pentru Indicatorii de Rezultat (Lag)
2.7Portofoliul de Inițiative Strategice. Tipuri de Inițiative și caracteristici
2.8Corelarea Inițiative-Obiective. Ponderarea Inițiativelor
2.9Indicatorii Anticipativi (Lead). Ponderea Anticipare-Rezultat (Lead-Lag)
2.10Schema de agregarea pentru calculul status-ului Obiectivelor Strategice
2.11Defalcarea Țintelor Anuale pe intervale de măsurare (Ținte lunare)
2.12Desezonalizarea Indicatorilor (Factori sezonieri, periodici, ocazionali)
2.13Integrarea Performanță-Risc. Evenimentele și Indicatorii de Risc
2.14Riscurile și Inițiativele de Prevenire sau Reducere a efectelor riscurilor
2.15Corelarea Planului Strategic cu Sistemul de Avertizare Strategică și Scenariile Strategice
2.16Dinamica Execuției Strategiei și Ciclul de actualizare a Hărții Strategiei

Instrumentele de lucru (2)

Pe parcursul prezentării metodologiei utilizate în procesul de Planificare Strategică, cât și în cadrul Exercițiului practic pe Studiul de Caz, folosim următoarele Instrumente de lucru:

 Instrumentele Secțiunii a 2-a a Cursului
2.1Fluxul de Lucru al procesului de Planificare Strategică
2.2Matricea Decalaje Strategice - Factori de Succes
2.3Harta Strategiei, cu Perspectivele și Temele Strategice
2.4Matricea Obiective-Obiective pentru modelarea Relațiilor Cauză-Efect
2.5Matricea Obiective-Procese-Indicatori de Rezultat (Lag). Scorecard-ul de Performanță
2.6Sistemul de calcul al Arborelui Țintelor, folosind Coeficienții de Modelare
2.7Matricea Obiective-Inițiative și calculul Ponderilor Inițiativelor
2.8Sistemul de Secvențiere a Inițiativelor Strategice funcție de cauzalitate și resursele disponibile
2.9Matricea Inițiative Strategice - Indicatori Anticipativi (Lead)
2.10Sistemul de calcul agregat al status-ului Obiectivelor Strategice
2.11Matricea de Defalcarea a Țintelor Anuale a Indicatorilor de performanță
2.12Matricea de Desezonalizare a Indicatorilor de performanță
2.13Matricea Obiective - Evenimente de Risc și Scorecard-ul de Risc
2.14Matricea Obiective-Inițiative de Risc. Matricea Riscuri-Indicatori-Inițiative
2.15Matricea Declanșatori-Obiective-Inițiative. Matricea Scenarii Strategice - Plan Strategic
2.16Diagrama de Actualizare Dinamică a Hărții Strategiei

Alinierea la Strategie

 
Cel mai mare decalaj dintre practica organizațiilor care fac parte din BSC Hall of Fame și celelalte se găsește în Alinierea strategică. A înțelege cum se crează alinierea în organizații este un lucru important, unul capabil să producă beneficii semnificative, indiferent de tipul de organizație.David Norton

A treia Secțiune a cursului prezintă procesul de Aliniere a întregii organizații la Strategie, respectiv construirea Hărții Strategiei, a Scorecard-ului și a Portofoliului de Inițiative Strategice, la nivelul departamental și a Scorecard-urilor Individuale, cât și procesul de Comunicare Internă a Strategiei. Acest proces extinde Planul Strategic organizațional la nivelul departamentelor și al angajaților, acolo unde are loc de fapt Execuția Strategiei.

Metodologia prezentată (3)

A treia Secțiune a Cursului de Management Strategic și Certificare în Balanced Scorecard include elementele metodologiei utilizate în procesul de Aliniere Strategică, care pleacă de la Modelul BSC construit în cadrul Planificării Strategice la nivel organizațional.
 Subiectele Secțiunii a 3-a a Cursului
3.1Procesul de Aliniere Strategică. Tipurile de Obiective aliniate
3.2Secvențiere Alinierii funcție de relațiile Furnizor Intern - Client Intern
3.3Identificarea Obiectivelor comune funcție de Inițiativele Strategice
3.4Alinierea la nivel de Obiectiv vs. Alinierea Verticală-Orizontală
3.5Cazuri-tip de Aliniere, Cascadare și Agregare a Obiectivelor
3.6Reconstrucția Hărții Strategiei la nivel departamental
3.7Alinierea Strategică a Programelor de Îmbunătățire Coninuă
3.8Alinierea Strategică Externă și în cadrul Grupurilor de firme
3.9Alinierea la nivel individual și Familiile de Job-uri Strategice
3.10Emergența Strategiei de la nivel individuală prin OKR
3.11Corelarea Alinierii Individuale cu sistemul de Performanță Individuală
3.12Leadership-ul și Comunicarea internă în procesul de Execuție a Strategiei

Instrumentele de lucru (3)

Pe parcursul prezentării metodologiei utilizate în procesul de Aliniere Strategică, cât și în cadrul Exercițiului practic pe Studiul de Caz, folosim următoarele Instrumente de lucru:

 Instrumentele Secțiunii a 3-a a Cursului
3.1Fluxul de Lucru al procesului de Aliniere Strategică
3.2Matricea Hărții Proceselor operaționale și de Secvențiere Alinierii
3.3Matricea de Aliniere Strategică departamentală a Inițiativelor Strategice
3.4Matricea de Aliniere Strategică departamentală a Obiectivelor Strategice
3.5Diagramele de Cazuri-tip de Aliniere Strategică
3.6Matricea Obiective-Inițiative Strategice, la nivel departamental
3.7Matricea de Aliniere Strategică a Programelor de Îmbunătățire Continuă
3.8Diagrama de Aliniere Externă și în cadrul Grupului de firme
3.9Diagrama de definire a Familiilor de Job-uri Strategice
3.10Scorecard-ul Individual cu OKR (Objectives & Key Results)
3.11Sistemul de Gamificare a Evaluării Performanței Individuale
3.12Planul de Comunicare Internă pe durata Ciclului de Execuție a Strategiei

Execuția Planului Strategic

 
Procesul de Execuție a Planului Strategic este cea mai importantă componentă a întregului Sistem de Management Strategic, reprezentând și principala cauză de ne-îndeplinirea a Strategiei unei organizații.

A patra și ultima Secțiune a cursului prezintă procesul de Execuție a Planului Strategic, respectiv Ciclul de Execuție a Strategiei, Integrarea Strategică a Bugetului și Planurilor Operaționale, derularea Ședințelor de Strategy Review, a Ședințelor de Model Review și a Ședințelor de Adaptare a Strategiei și Management al Scenariilor Strategice. Secțiunea tratează și funcționarea Biroului pentru Management Strategic (Office of Strategy Management - OSM) și integrarea cu Biroul de Management al Proiectelor (Project Management Office - PMO) și Biroul de Risk Management.

Metodologia prezentată (4)

A patra Secțiune a Cursului de Management Strategic și Certificare în Balanced Scorecard include elementele metodologiei utilizate în procesul de Execuție a Planului Strategic, proces care pune în practică Modelul BSC dezvoltat în cadrul Planificării și de Alinierii Strategice.
 Subiectele Secțiunii a 4-a a Cursului
4.1Echipele care participă la Implementarea Sistemului de Management Strategic
4.2Ciclul Managementului Strategic. Proiectul de Implementare
4.3Integrarea cu ciclul de Bugetare și Planificare Operațională
4.4Ședințele de Strategy Review și Acțiunile Corective
4.5Ședințele de Model Review și Simptomele imperfecțiunilor Modelului
4.6Ședințele de Adaptarea a Strategie și Managementul Scenariilor Strategice
4.7Rolul Biroului pentru Managementul Strategiei (Office of Strategy Management - OSM)
4.8Integrarea cu Biroul de Management al Proiectelor (Project Management Office - PMO)
4.9Integrarea cu Biroul de Risk Management
4.10Sisteme Informatice pentru Management Strategic

Instrumentele de lucru (4)

Pe parcursul prezentării metodologiei utilizate în procesul de Execuție a Planului Strategic, cât și în cadrul Exercițiului practic pe Studiul de Caz, folosim următoarele Instrumente de lucru:

 Instrumentele Secțiunii a 4-a a Cursului
4.1Planul de Responsabilități în Proiectul de Implementare
4.2Diagrama Ciclului de Management Strategic. Planul de Implementare
4.3Matricea de Integrare Bugetară a StratEx (Strategy Expenses)
4.4Fluxul de lucru al Ședințelor de Strategy Review
4.5Fluxul de lucru al Ședințelor de Model Review
4.6Fluxul de lucru al Ședințelor de Adaptare a Strategiei și Management al Scenariilor
4.7Fișa Biroului pentru Managementul Strategiei (Office of Strategy Management - OSM)
4.8Fluxul colaborativ de lucru cu Biroul de Management al Proiectelor (PMO)
4.9Fluxul colaborativ de lucru cu Biroul de Risk Management
4.10Specificația Cerințelor Funcționale pentru Sistemul Informatic de Management Strategic

Istoricul Cursului

Lansat în Martie 2013, Cursul de Management Strategic și Certificare în Balanced Scorecard a avut până acum 14 sesiuni ”open” sau ”in-house”, la care au participat mai mult de 200 de cursanți. Actualizată continuu, Curricula Cursului reflectă fidel nivelul cel mai avansat al celor mai noi practici și instrumente de lucru care au fost adoptate în cadrul framework-ului pe care este bazat. Cursul este organizat în format ”open” și ”in-house” de către ALP Edu Pro.

Baza de construcție a Cursului o reprezintă conținutul și baremul de certificare al cursului de certificare organizat de Palladium Group, începînd din anul 2008 (Palladium Kaplan-Norton BSC Certification Program). Conținutul Cursului nu reprezintă însă o traducere în limba Română a acestuia, întreg conținutul Curriculei noastre fiind re-construit integral, păstrând doar structura, formatul și stilul cursului de certificare al Palladium Group.

Diploma de ”Expert Certificat în Balanced Scorecard”, primită de cursanții care trec cu succes Examenul de Certificare, este emisă bi-lingv (Română și Engleză), fiind însoțită de Anexa care detaliază, în ambele limbi, conținutul secțiunilor studiate și punctajul obținut de cursant la Examen, pentru fiecare secțiune în parte.

Livrarea Cursului

Cursul a fost pus la punct în perioada 2013-2017 de către Mihai Ionescu, care asigură atât asistența necesară Lectorilor ALP Edu Pro, pe parcursul sesiunilor cursului, cât și actualizarea trimestrială a curriculei acestuia. Mihai Ionescu s-a specializat din anul 2008 în Sistemul de Management Strategic bazat pe Kaplan-Norton BSC Framework, devenind Kaplan-Norton BSC Certified în anul 2009.

Lectorii cursului sunt Exeperți Certificați în Balanced Scorecard, dobândind un nivel înalt de cunoaștere a curriculei cursului, dublată de propria experiență practică de aplicare a cunoștințelor din tematica cursului.

Începând din Septembrie 2017, ALP Edu Pro livrează în regim de exclusivitate în România Cursul de Management Strategic și Certificare în BSC, ca o bună completare a portofoliului propriu de cursuri și a programului The Open University, pe care îl administrează în România.

Mihai Ionescu
  Profil LinkedIn     Diploma de Certificare     Articole publicate
Cursanți - Sesiunile Anterioare
Top